Gör det Du trodde var omöjligt!

Helande Händer erbjuder följande kurser

  • Mindfulness–medveten närvaro
  • Att välja glädje – kurs om det viktiga i livet
  • Självförtroendeträning
  • Sorghantering – döden
  • Guidade meditationer
  • Lär av dina drömmar
  • Chakrabalansering
  • Positivt tänkande
  • Stresshantering
  • Reiki: 1 och 2

Det finns egentligen inga begränsningar för vad man kan göra med Reiki så länge intentionen med givandet är kärleksfull.

Alla kan lära sig att ge och ta emot Reiki. Vi kan hela våra barn, våra växter och husdjur. Ja, alla kan ta emot den helande energin.

En kurs pågår i två hela dagar oavsett hur många deltagare det är. I kursen ingår även chakrabalansering.

“Att välja glädje ger dig verktyg för att långt mer kunna vara den du är ämnad att vara. Tryggare och modigare,
mer spontan och kraftfull. Dag efter dag, vecka efter vecka… Ja kort sagt, oftare känna glädje i livet.”

Kay Pollak • Dagens citat

“Lyckan kan du inte resa till, ej heller äga, förtjäna, bära eller konsumera. Lycka är den andliga erfarenhet du får då du lever varje enskild minut i kärlek, nåd och tacksamhet.”

Anonym • Dagens citat